Županijska udruga lovaca „Panonija“
Josipa Vargovića 1/II
48000 Koprivnica

Telefon: 048/621-138
Mobitel: 098 913 0235
e-mail: koprivnica@hls.t-com.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 08:00 do 16:00 sati