Punopravne:

1. LU „Zec“ Kuzminec
2. LU „Lisica“ Đelekovec
3. LU „Fazan“ Drnje
4. LU „Fazan“ Peteranec
5. LU „Lisica“ Hlebine
6. LU „Srndać“ Koprivnica
7. LD „Vepar“ Veliki Poganac
8. LU „Srnjak“ Velika Mučna
9. LU „Bilogora“ Mala Mučna
10. LD „Kuna“ Koprivnica
11. ŠSK „Podravina“
12. LU Virje
13. LU „Hampovica“ Hampovica
14. LU „Jelen“ Đurđevac
15. LU „Zeko“ Kalinovac
16. LU „Jelen“ Podravske Sesvete
17. LU „Vepar“ Prugovac
18. LU „Srndać“ Kloštar Podravski
19. LU „Patka“ Novo Virje
20. LU Ferdinand lov
21. LU „Prepelica“ Đurđevac
22. LD „Srnjak“ Sveti Petar Čvrstec
23. LD „Košuta-Prigorje“ Gornja Rijeka
24. LU „Kuna“ Prigorje
25. LD „Trčka“ Apatovec
26. LU „Fazan“ Ferdinandovac
27. LU Lovac Molve
28. LU „Božica Dijana“ Kloštar Podravski
29. LU „Jelen“ Draganovec – Koprivnica

Pridružene

1. LD „Srna Čret“ Gregurovec,
2. LD „Kalnik“ Sveti Petar Orehovec,
3. LD „Golub“ Veliki Potočec,
4. LD „Vepar“ Carevdar,
5. LD „Lještarka“ Mali Kalnik,
6. LD „Šljuka“ Veliki Raven,
7. LD „Fran Kesterčanek“,
8. LD „Zec“ Bukovje,
9. LD „Golub“ Sveti Ivan Žabno,
10. LD „Jelen“ Marinovac
11. LD „Zec“ Koprivnički Bregi
12. LU „Golub“ Novigrad Podravski
13. LU „Zec“ Gola-Gotalovo
14. LU „Vepar“ Rasinja
15. LD „Fazan“ Molve
16. LU „Bilogora“ Šemovci
17. LD „Fazan“ Ruševac
18. KTC d.d.